SZOLGÁLTATÁSOK

JOGI TANÁCSADÁS

(közérthetően: konzultáció, megbeszélés, tanácsadás, tárgyalás) - óradíjas elszámolás mellett vehető igénybe, minden megkezdett óra egy egésznek számít
A jogi tanácsadás során megismeri a helyzetéhez igazodó jogi lehetősegeket és azok idő- és költségvonzatait.

JOGI KÉPVISELET

szerződések kötése során, más személyek előtt, Bíróság előtt, Hatóság előtt, peren kívüli, nemperes és peres eljárásokban egyaránt; egyedi díjmegállapodás szerint vehető igénybe

SZERZŐDÉS, BEADVÁNY, MÁS IRAT SZERKESZTÉSE

megbízás keretei között lehetséges; egyedi díjmegállapodás szerint vehető igénybe

LETÉT kezelése /őrzése/

kizárólag megbízáshoz kötődően, megbízás keretei között lehetséges; egyedi díjmegállapodás szerint vehető igénybe

Jogi tanácsadás

A jogi tanácsadás segíti a jogainak és érdekeinek az érvényesítésében

Családon belül, céges ügyben vagy társasházzal kapcsolatban felmerült egy vitás helyzet és nem látszik az Ön számára a megoldás?

Szerződéskötés előtt áll és kikérné szakértő tanácsát? Szerződés véleményézésére van szüksége?

Jogi ismeretek nélkül nem tudja, hogy mik a lehetőségei vagy mit tehetne a helyzet megoldása érdekében?

Ne hagyja, hogy a kétségek felemésszék, helyette kérjen ügyvédi jogi tanácsadást.

Mikor vegyen igénybe jogi tanácsadást?


Bármilyen jogvita esetén vagy annak megelőzése érdekében igénybe veheti a jogi tanácsadást, például az alábbiakban:

Szeretne fellépni a családi vagyon védelme érdekében.

Vitás ügye támadt szomszédjával, rokonával, ismerősével vagy vállalkozójával.

Szeretné megismerni a szülői és gyermeki jogokat és kötelezettségeket.

Idézést kapott a hatóságtól vagy bíróságtól és szeretné tudni, mi a teendő, mik a lehetőségek.

Miért érdemes igénybe vennie a jogi tanácsadást?


Kétségek helyett a konkrét jogi lehetőségeit ismerni fogja és azt is, hogy miként érvényesítheti a jogait, érdekeit.

Tájékoztatást kaphat arról, hogy érdemes-e bírósághoz fordulni vagy megoldható-e peren kívül az adott jogvita.

A tanácsadás során megismerheti leendő jogi képviselőjét, hogy tud-e vele együtt dolgozni, meg tud-e bízni benne és ezek alapján eldöntheti, hogy ad-e megbízást a részére.

Hogyan készüljön fel a jogi tanácsadásra?Ha a jelen oldalon írtak alapján is úgy ítéli meg, szüksége van jogi tanácsadásra, vegye fel velem a kapcsolatot, és egyeztessen időpontot! A felmerült jogvitában a szakterületeimen szerzett ismereteim és tapasztalataim szerint készséggel állok rendelkezésre. Ahhoz, hogy a jogi tanácsadásból a lehető legtöbbet profitálhassa, érdemes felkészülnie a konzultációra az alábbiak szerint:

Tisztázza magában, mi is a felmerült vitás kérdés és azzal kapcsolatban, milyen eredményt szeretne elérni, hajlandó-e a másik féllel egyezkedni.
Gondolja át azokat az információkat, amelyek a felmerült vitában lényegesek, amiket átad az ügyvédnek és amik segítik az ügyvédet abban, hogy jogi minősítést adjon és jogi lehetőségeket vázoljon fel.
Állítsa össze a rendelkezésére álló legszükségesebb dokumentumokat, ezeket hozza magával a konzultációra.
Írja össze a kérdéseket, amelyeket feltenni kíván a jogi tanácsadáson.

Ügyvédi munkadíj

Ügyvédi munkadíj általánosságban


Az ügyvédet az ügyvédi tevékenységről szóló törvény szerint megbízási díj (munkadíj) és költségátalány illeti meg.
Az ügyvédi megbízási díj összege szabad megállapodás tárgya. Az ügyvéd, amikor elvállalja a megbízó képviseletét valamely eljárásban (peren kívül, nemperes vagy peres eljárásban), akkor megbízójával megállapodik abban, hogy mikor és milyen munkadíj - és költségtérítés - illeti meg az általa végzett jogi munkáért. A munkadíj összegét a felek együttesen határozzák meg az ügy jellegének figyelembevételével és ezt a megbízási szerződésben rögzítik. Ez a gyakorlatban általában azt jelenti, hogy az ügyvéd tájékoztatja az ügyfelet a díjszabásáról, a megbízó ezt vagy elfogadja vagy más díjszabással dolgozó ügyvédet keres.
A munkadíjat – egyebek mellett – befolyásolja az ügyvéd szakirányú képzettsége, szakmai tapasztalata, gyakorlata, az ellátandó ügy jellegzetességei, a ráfordítandó munka mennyisége. Előbbi okokból természetes az, hogy az ügyvédek akár azonos típusú ügyeket (pl.: ingatlan adásvétel, bontóper, tanácsadás, szerződés írás, perbeli képviselet stb.) is különböző díjak mellett vállalnak. 

Díjképzési módszerek


Ügyvédi Irodám kiemelten ügyel arra, hogy Megbízóival az összes jogi lehetőséget megismertesse, ide értve az azokhoz szükséges idő és költség tényezőket is. Ezek által a Megbízó választja ki a számára legmegfelelőbb jogi megoldást.

Irodám elsősorban óradíjas elszámolás alapján nyújt jogi szolgáltatást.

Nemperes és peres eljárások esetén előre meghatározott képviseleti díjakkal dolgozom, a beadványok szerkesztésének díja munkaarányosan a beadvány bonyolultságához és annak idő ráfordításához igazodik.

Nagy perértékű bírósági eljárásokban történő képviselet esetén ügyvédi munkadíjam a pertárgyérték meghatározott százalékában a 32/2003. IM. rendelet szerint kerülhet meghatározásra.

Az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések esetében munkadíjam alapját az érintett ingatlan forgalmi értéke képezi.

A költségekről (pl.: ingatlanügyi hatóság igazgatási szolgáltatási díja, eljárási illeték, szakértői díjelőleg, stb.) előzetesen tájékoztatást adok és azok felmerülésekor kérem fel Megbízóimat az összeg megfizetésére.

Szolgáltatásaim átalány díjas megbízási szerződés keretei között is igénybe vehetőek. Az átalány díj általában tartalmaz egy meghatározott óraszámú jogi tanácsadást és azon felül a megbízás jellegéhez igazodva tartalmaz egyéb fix szolgáltatást. Átalány díjas megbízási szerződés esetén a szerződésben meghatározott óraszámú jogi tanácsadáson és fix szolgáltatáson felüli szolgáltatások kedveményes díjszabással vehetőek igénybe.

Amennyiben az ügyre vonatkozóan tanácsadásra kerül sor, úgy a tanácsadás óradíját kell megfizetni, melynek összegéről bejelentkezéskor adok tájékoztatást.

Drága vagy megéri?Sajnos széles körben él az a téves vélekedés, miszerint ügyvédhez fordulni drága és megfizethetetlen dolog. Ezzel szemben a gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy Megbízóim éppen az idejében igénybe vett ügyvédi szolgáltatással tudják érvényesíteni a jogaikat, tudnak adott esetben költségcsökkentést elérni vagy megelőzni a nagyobb költségeket.

Az ügyvédi munkadíjak megítélésekor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy mire valakiből kezdő ügyvéd lesz, már mintegy húszévi folyamatos tanulás áll mögötte, s a tanulást - folyamatos önképzéssel és szakmai továbbképzéssel – élethossziglan folytatnia kell. A tanulás röviden jelenti egyrészről a folytonosan változó jogszabályok követését és ismeretét, másrészről az adott jogterületen a szakmai ismeretek bővítését és mélyítését, a szakmai újdonságok követését; például szakmai folyóiratra előfizetéssel, szakkönyvek felkutatásával és kiolvasásával, egyéb szakmai anyagok beszerzésével. Emellett az ügyfelek biztonsága érdekében minden ügyvédnek jelentős összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, s a kor technológiai színvonalának megfelelő ügyvédi irodát kell fenntartania.

Az ügyvédi munkadíj, mint a perköltség része

Polgári peres eljárásokban a perköltséget a pervesztes fél viseli, pervesztességének arányában. A pernyertes fél - pernyertessége arányában - igényelheti, hogy részére a bíróság az ügyvéd munkadíjának és készkiadásainak címén kötelezze a pervesztes felet a fél és képviselője között létrejött ügyvédi díjmegállapodásban kikötött megbízási díj, valamit a fél által képviselője részére költségtérítésként megfizetett indokolt készkiadások együttes összegének megfizetésére.
Az ügyvédi munkadíj összegét a bíróság indokolt esetben mérsékelheti, ha az nem áll arányban a pertárgy értékével vagy a ténylegesen elvégzett ügyvédi tevékenységgel. Ha a peres fél és az ügyvéd között nincsen az ügy ellátására vonatkozó díjmegállapodás, vagy ha a peres fél ezt kéri, a bíróság a képviselet ellátásával felmerült munkadíj mértékét a 32/2003. IM. rendelet szerint határozza meg. A 32/2003. IM. rendelet kizárólag a bíróságok előtti polgári peres és nem peres ügyekre vonatkozik. 

A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina

Made with Mobirise - Find more