Mi iránt érdeklődik?

(Katt. a megfelelő ikonra)

Irodám ingatlan ügyletekben az alábbiak szerint kínál megoldást, szolgáltatást:

 • Adásvételi szerződés (ingatlan eladása, ingatlan vásárlása). Egyszerű vagy összetett, lakás vagy más jellegű ingatlanról van szó? Forduljon hozzám bizalommal, egyedi igényeinek megfelelően készítem el szerződését. Rendelje meg most!
 • Ajándékozás. Ingatlanát elajándékozná? Az elajándékozott részre saját haszonélvezeti jogát kikötné vagy haszonélvezeti jog alapítását kéri a megajándékozottól? Az ajándékot feltételhez kötné, esetleg a visszakövetelési lehetőségek érdeklik? Keressen bizalommal. Rendelje meg most!
 • Bérleti szerződés. Bérleti szerződést kötne vagy a meglévő szerződését módosítaná? Esetleg a bérleti szerződéséből jogvitája támadt? Egyeztessünk a szerződéséről és a jogi lehetőségeiről. Bérleti szerződését elkészítem, jogvitájában a jogai érvényesítését segítem. Mit tartalmazzon a jó lakásbérleti szerződés? Keressen e-mailben engem vagy rendelje meg az űrlapom segítségével!
 • Csere szerződés. A csere szerződés jogilag két adásvétel, egy okiratba foglaltan. Csere ügyletét is szerződésbe foglalom és az ingatlan-nyilvántartási átvezetést is intézem a megbízás alapján. A csere során lehet érték-különbözet, amit érték-kiegyenlítéssel szükséges rendezni. Forduljon hozzám bizalommal. Rendelje meg most!
 • Elővásárlási jog érvényesítése. Ha jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jog illeti meg, segítem, hogy e jogát gyakorolni tudja. Rendelje meg most!
 • Használati megosztás. Közös tulajdonban álló olyan telkeken, ahol az egyes részek elkülönülten, önállóan használhatóak, érdemes a használatot megosztani és szerződésben szabályozni a viták elkerülése és megelőzése végett. Rendelje meg most!
 • Haszonélvezeti jog, használati jog kikötése, fenntartása, alapítása, ajándékozása, törlése. Mit jelent a haszonélvezeti jog és a használati jog? Mi a kettő közti különbség? Érdemes-e ilyen jogokat alapítani, ajándékozni? Igény szerint készítem az ezzel kapcsolatos szerződését akár önálló, akár más szerződés részeként. (Gyakori, hogy az adásvételi vagy ajándékozási szerződésben haszonélvezeti vagy használati jog alapításáról vagy kikötéséről vagy jog lemondásról rendelkeznek a felek.) Rendelje meg most!
 • Közös tulajdon létrehozása, közös tulajdon megszüntetése. Közös tulajdont létrehozni könnyű, azonban célszerű szerződésben szabályozni, hogy kire mit jelent ez. A közös tulajdont megállapodással a legegyszerűbb megszüntetni, azonban ha ez nem megy, akkor per indításával és a perben történő képviselettel segítem a Kúria határozatára is figyelemmel. Rendelje meg most!
 • Szavatosság. Elsősorban jogszavatosság és kellékszavatosság körébe eső kérdéseiben állok rendelkezésre. Rendelje meg most!
 • Szerződések írása, szerződések véleményezése. A szerződéseket egyedileg írom, nálam nincsen sablon. A részemre véleményezésre küldött szerződéseket nemcsak a jogszabályoknak megfelelően véleményezem, hanem a Megbízót védő elemek beépítésére is javaslatot teszek. Rendelje meg most!
 • Tartási szerződés. Tartási szerződés alapján a tartásra kötelezett a tartásra jogosult körülményeinek és szükségleteinek megfelelő ellátására, illetve gondozására, a tartásra jogosult ellenérték teljesítésére köteles. A tartási kötelezettség ellenében a tartásra kötelezettre ingatlan tulajdonjogát lehet átruházni. Alakítsa ki szerződését a közreműködésemmel. Rendelje meg most!
 • Vagyonjogi szerződés. Házastársak, élettársak köthetnek egymással vagyonjogi szerződést. Érdemes ennek során meggondolni, hogy mit utalnak a felek közös vagyonba és mik a közös gazdálkodás szabályai. A vagyonjogi szerződésben a lakáshasználat rendezésére is van lehetőség arra az esetre, ha a felek kapcsolata nagyon megromlana. Érdeklődjön nálam e-mailben vagy rendelje meg most!
 • Végrendelet. Biztos szeretne lenni abban, hogy halála után melyik szerette vagy barátja, rokona mit kapjon Öntől? Végrendeletben érdemes rögzíteni és lehetőség van ezt az Végrendeletek Országos Nyilvántartásában elhelyezni. Rendelje meg most!
 • Egyéb. Az egyéb szerződések körébe tartoznak mindazok a szerződések, amelyek ingatlannal kapcsolatosak és a fenti pontok alatt felsoroltak egyikébe sem tartoznak. Például: olyan szerződés, amely az ingatlan-nyilvántartási szabályok mellett a gépjármű nyilvántartásnak is meg kellett feleljen és a gyermek tartását is rendezte. Érdeklődjön nálam e-mailben vagy rendelje meg most!
 • +1 A szerződéskötés (megállapodás) előnyei címmel írt tájékoztatómat itt olvashatja el.

Ingatlan ügyben keresem:


Ingatlannal kapcsolatos írások
Ingatlan adásvétel
Ingatlan eladás, vásárlás
általánosságban

Ingatlan eladása, vásárlása során az első és legfontosabb kérdés jogilag, hogy milyen ingatlanról van szó. Lakás vagy lakóház, nem lakóház jellegű, termőföld vagy egyéb. Ki vagy kik a tulajdonosok, van-e elővásárlásra jogosult, van-e teher az ingatlanon. Ki vagy kik fogják megvásárolni az ingatlant. Eladó és Vevő milyen feltételekben állapodtak meg az adásvételt illetően.
Ügyvédként az ingatlan jogi helyzetének a tisztázása, a Felek közti egyezség lehetőség szerinti létrehozása jogi tájékoztatás mellett, az így létrejött szerződés megszövegezése és a Felek képviselete az elsődleges feladat.
A jogi tájékoztatás kiterjed az adásvétel egyedi jellemzőire, így például ha az adott lakás társasházi, szövetkezeti vagy műemléki jellegű, akkor a társasházi jog, szövetkezeti jog és a műemléki jellegre vonatkozó jogszabályokat ismernie kell a Vevőnek ahhoz, hogy a vásárlási szándéka megingathatatlan legyen. Az adásvételhez kapcsolódó kiadásokat is tartalmazza a jogi tájékoztatás, így a tulajdoni lap, ingatlanügyi hatóság díját, az energetikai tanúsítvány költségét, továbbá a fizetendő adót és illetéket is.

bérleti szerződés
Bérleti szerződés
Miért érdemes ügyvédi közreműködéssel szerződést kötni?

Elsőre kézenfekvőnek tűnhet az internetről levadászott és lementett bérleti szerződés, azonban jogvita esetén ezzel nagyot lehet bukni. Szerződést kötni csak kellő jogi tájékoztatás mellett érdemes, akkor, ha tudjuk pontosan mit vállalunk és milyen jogainkat tudjuk majd érvényesíteni szükség esetén.
Ügyvédként, a felekkel történő egyeztetés után, az egyedi igényeknek megfelelő részletes bérleti szerződést készítek. A bérleti szerződés szólhat határozott időtartamra, de lehet határozatlan idejű. A szerződésben rögzíteni kell, hogy mik a bérbeadó és mik a bérlő jogai és kötelezettségei, hiszen jogvita esetén ezeket lehet számonkérni, érvényesíteni. A jogok és kötelezettségek széles köréből említeném például a felújíthat-e a bérlő, ezt a bérleti díj fizetésénél elszámolják-e a felek, mikor költözhet be a bérlő és mikor köteles kiköltözni, tarthat-e házi állatot a bérlő, egyedül lakhat vagy mást tartósan oda vihet-e, a bérbeadót milyen esetben kell megkérdezni, stb.

Mit tartalmazzon a jó lakásbérleti szerződés? Keresse az Információs füzetemet az előbbi linken vagy engem!

előszerződés
Előszerződés
Mi is az előszerződés és mire jó?

Előszerződéssel a Felek arra kötelezik magukat, hogy egymással egy későbbi időpontban szerződést fognak kötni és meghatározzák e később kötendő szerződés feltételeit. Az előszerződés hasznos, mert a Felek az ott meghatározottakban biztosak lehetnek, másrészt köti a Feleket, olyannyira, hogy végső soron az abban foglaltak bíróság előtt érvényesíthetőek, kikényszeríthetőek.

ingatlan vétel költségei
Ingatlan vásárlás költségei vevői oldalról

Első pillantásra vonzónak tűnhet egy lakás vagy ház megvásárlása, azonban érdemes számolni mielőtt az ingatlan hirdetésben található számot tárcsázná. A családi költségvetést úgy kell osztani, hogy a hirdetési áron felül jelentkező kiadásokat is tudja finanszírozni. Ha esetleges felújítással, szépítéssel nem is számol, a költöztetésre (dobozok, zsákok, szállítók), ügyvédre, földhivatali díjakra, esetleges hitel költségeire, illetékre mindenképp félre kell tenni.

A jelen honlapra minden jog fenntartva © Szekeresné Dr. Zsák Krisztina