Mobirise

Családi Ügyek Blog

Életünk során számos kérdésre keressük a választ. Ez alatt szem elől tévesztjük a legfontosabbak egyikét: miért élünk? A kérdés nem az okra vonatkozik, hiszen azt mindannyian ismerjük. A kérdés az életünk céljára vonatkozik. Hermann Hesse szerint az életünk egy út kísérlete, egy ösvény sejtése és végső soron út önmagunkhoz.

Életünk célja értékes kell legyen, az egyik ilyen érték a család. A család alapja az Alaptörvény szerint egy férfi és egy nő házassága. A család pedig gyermekekkel teljes.

A jelen blog célja a családi élet nehézségein átsegíteni, illetve a nehézségeket megelőzni.

Az első és legfontosabb a családi életben a kommunikáció, mégpedig az őszinte kommunikáció. Merd elmondani a párodnak, a gyermekednek, a szülődnek a problémád és merd őket nyitott fülekkel, őszintén és türelemmel meghallgatni. Ne kritizálj, hanem légy támogató. Ha az általad hallottakkal egyáltalán nem tudsz egyetérteni, ezt is közöld, de ne bántóan.

Kellemes és hasznos olvasgatást és boldogabb életet kívánok!

Szekeresné dr. Zsák Krisztina

Ingatlan vásárlásához fontos tudni

A 2014.03.15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyv értelmében a társasházi közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a lakásra, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonjog egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg. 

Lakás bérbeadásához hasznos tudnivalók

A bérleti szerződés írásban érvényes. Ha nyugodtan akarsz aludni egy jó szerződéssel a fiókodban, akkor kérd ügyvéd segítségét. [Hozzám is fordulhatsz, szívesen segítek.]

A bérleti szerződés megkötése előtt nézd meg ....

Mit érdemes tudni a szülő és gyermek kapcsolatáról

A szülő és gyermek kapcsolatát több szempontból lehet jellemezni, az alábbi ismertető a jogszabályok által előírt kötelességek és jogosultságok szemszögéből lett összeállítva.

Kiindulásként rögzíteném, hogy a hatályos Alaptörvény szerint [L) cikk (1)bek. ]
“A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.”

Mit jelent a rokontartás és mit a szülőtartás?
Mi a 2016.07.01. napján hatályba lépett rendelkezés oka?

A szülőtartás mint jogintézmény egyáltalán nem új, hiszen a rokontartásról már több mint fél évszázada az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) rendelkezett. A Csjt. szabályozta, hogy ki kit köteles eltartani a jogszabályi feltételek teljesülése esetén. A Polgári Törvénykönyv a Családjogi Könyvében szintén szabályozza a rokontartást. E szerint rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs.

Mit érdemes tudni
a szülők egymás közti kapcsolatáról?

A szülők egymás közti kapcsolatát az általános együttműködés és a szülőkként (házastársakként) való együttműködés kell jellemezze.

Az együttműködés csak akkor valósulhat meg ideálisan és optimálisan, ha mindkét fél őszinte és mindent megbeszélnek.
A kommunikáció jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A hallgatás csak feszültségeket és kellemetlen napokat szül. Márpedig minden nap egyedi, egyiket sem hozhatod vissza és élheted meg újra. ...

A gyermektartásdíjról

A gyermektartásdíj, mint azt az elnevezés is sugallja, a gyermek javára szól. Tehát a gyermektartásdíj az az összeg, amit kizárólag a gyermek szükségleteire kell fordítani.

A gyermek szükségletei: élelmezés, ruházkodás, egészségügyi ellátáshoz jutás, tanulás, hobbi, és minden olyan kiadás, amely az önálló felnőtté válását és az önálló kenyérkeresetre nevelését segíti. ...

A gyermekkel való kapcsolattartás

A gyermekkel való kapcsolattartás kérdése a szülők különválása esetén merül fel. A szülőknek a gyermekre figyelemmel továbbra is együtt kell működniük, hiszen amíg világ a világ a gyermeknek ők a szülei. Ha a szülők nem tudnak megegyezni vagy netalán nem tudnak leülni megbeszélni a gyermeket érintő kérdéseket, akkor érdemes szakember (közvetítő, családterapeuta) közreműködését kérniük. A gyermeknek nem származhat semmilyen hátránya abból, hogy a szülei eltávolodtak egymástól.

Hiszed vagy sem, a gyermekkel való kapcsolattartásnál Te vagy a középpont. Miért?

Házasság, élettárs, bejegyzett élettárs

Egy tévhit eloszlatása: a bejegyzett élettársi kapcsolatról


Az élettársi kapcsolatokról sokszor hallom, hogy élettársak, de nincsenek bejegyezve. Ez alapján arra jutottam, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmát meg kell osszam Olvasóimmal, a tévhitek eloszlatása céljából.

Kiindulásként rögzítem, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megkülönböztetünk házasságot, élettársi kapcsolatot és bejegyzett élettársi kapcsolatot. Melyik mit is jelent pontosan és ezt melyik jogszabály rögzíti?

A gyámságról és a gondnokságról röviden

Az általam tapasztaltak alapján érdemesnek tartom megosztani a gyám és a gondnok tisztségére vonatkozó fogalmak elhatárolását.

Üzenetküldő űrlap

Köszönöm, üzenetét sikeresen elküldte! Hamarosan választ kap.