drag and drop web creator

Családi Ügyek Blog

Életünk során számos kérdésre keressük a választ. Ez alatt szem elől tévesztjük a legfontosabbak egyikét: miért élünk? A kérdés nem az okra vonatkozik, hiszen azt mindannyian ismerjük. A kérdés az életünk céljára vonatkozik. Hermann Hesse szerint az életünk egy út kísérlete, egy ösvény sejtése és végső soron út önmagunkhoz. Életünk célja értékes kell legyen, az egyik ilyen érték a család. A család alapja az Alaptörvény szerint egy férfi és egy nő házassága. A család pedig gyermekekkel teljes. A jelen blog célja a családi élet nehézségein átsegíteni, illetve a nehézségeket megelőzni. Az első és legfontosabb a családi életben a kommunikáció, mégpedig az őszinte kommunikáció. Merd elmondani a párodnak, a gyermekednek, a szülődnek a problémád és merd őket nyitott fülekkel, őszintén és türelemmel meghallgatni. Ne kritizálj, hanem légy támogató. Ha az általad hallottakkal egyáltalán nem tudsz egyetérteni, ezt is közöld, de ne bántóan.
Kellemes és hasznos olvasgatást és boldogabb életet kívánok!

Szekeresné dr. Zsák Krisztina

A gyermektartásdíjról

A gyermektartásdíj, mint azt az elnevezés is sugallja, a gyermek javára szól. Tehát a gyermektartásdíj az az összeg, amit kizárólag a gyermek szükségleteire kell fordítani.

A gyermek szükségletei: élelmezés, ruházkodás, egészségügyi ellátáshoz jutás, tanulás, hobbi, és minden olyan kiadás, amely az önálló felnőtté válását és az önálló kenyérkeresetre nevelését segíti. ...

A gyermekkel való kapcsolattartás

A gyermekkel való kapcsolattartás kérdése a szülők különválása esetén merül fel. A szülőknek a gyermekre figyelemmel továbbra is együtt kell működniük, hiszen amíg világ a világ a gyermeknek ők a szülei. Ha a szülők nem tudnak megegyezni vagy netalán nem tudnak leülni megbeszélni a gyermeket érintő kérdéseket, akkor érdemes szakember (közvetítő, családterapeuta) közreműködését kérniük. A gyermeknek nem származhat semmilyen hátránya abból, hogy a szülei eltávolodtak egymástól.

Hiszed vagy sem, a gyermekkel való kapcsolattartásnál Te vagy a középpont. Miért?

Házasság, élettárs, bejegyzett élettárs

Egy tévhit eloszlatása: a bejegyzett élettársi kapcsolatról


Az élettársi kapcsolatokról sokszor hallom, hogy élettársak, de nincsenek bejegyezve. Ez alapján arra jutottam, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat fogalmát meg kell osszam Olvasóimmal, a tévhitek eloszlatása céljából.

Kiindulásként rögzítem, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok alapján megkülönböztetünk házasságot, élettársi kapcsolatot és bejegyzett élettársi kapcsolatot. Melyik mit is jelent pontosan és ezt melyik jogszabály rögzíti?

gyámság

A gyámságról és a gondnokságról röviden

Az általam tapasztaltak alapján érdemesnek tartom megosztani a gyám és a gondnok tisztségére vonatkozó fogalmak elhatárolását.

család alapját képező kapcsolat

A kommunikáció és a megbeszélés szerepe és jelentősége a családban, családi kapcsolatokban

Induljunk ki abból, hogy a kommunikáció fogalmát sokféle módon meg lehet határozni, én a legegyszerűbben úgy fogalmaznám meg, hogy a kommunikáció = információcsere a beszélő és a fogadó között. Ha a fogadó válaszol, akkor az információcsere visszafelé fog zajlani, azaz a fogadó válik beszélővé és a korábbi beszélő fogadóvá.
Az információcsere a gyakorlatban nem mindig egyszerű, egyértelmű. Hiszen a szavak jelentésén túl érteni kell az adott szövegkörnyezetet, a beszélő mondandóját. A megbeszélés több mint az információcsere, hiszen a megbeszélésben már a beszélő és fogadó véleménye, nézete is benne rejlik.

hogyan indítsak pert

Hogyan indítsak pert?

Peres útra akkor van szükség, ha a konkrét helyzet rendezése csak bírósági ítélettel vagy végzéssel érhető el. (Például a házasság felbontásáról csak Bíróság rendelkezhet, ezen felül van még számos ügykör, amiben csak a Bíróság ítélete rendezheti az adott helyzetet, és van jó néhány ügy csoport, ahol a Felek a Bíróság előtt egyezség megkötésével rendezhetik a felmerült jogvitájukat).

A pereskedés költséges, ezért csak akkor indíts pert, ha 1./ csak bírósági ítélettel lehet a helyzetet rendezni, vagy 2./ a jogvitát más módon nem lehet megoldani. Ha van mód peren kívüli egyezség megkötésére, inkább ezt a gyorsabb és költséghatékonyabb utat válaszd, de ehhez kérd ügyvéd segítségét.

Ha pert indítasz, vedd figyelembe az alábbiakat:

1 Ügyvéd felvétele, megbízása

A pereskedés nagyon nehéz lehet azok számára, akik nem ismerik a jogi eljárást, a jogszabályi rendelkezéseket, a bírói gyakorlatot, éppen ezért szükség lehet olyan személyre, akinek szakirányú végzettsége, megfelelő jogi ismerete és gyakorlati tapasztalata van, aki a perfelvételi szakban és a peres tárgyalásokon keresztül kézben tartja az ügyed és a Tőled kapott információk és bizonyítékok alapján, valamint a jogi tudása, joggyakorlati ismeretei alapján. Tekintettel arra, hogy egy per kimenetele sok összetevőn múlik, ezért azt nem ígérhetem, hogy egy ügyvéd mellett megnyered a pert, de az ügyvéd jelentősen növeli az esélyét a sikeres per lezárásnak, mintha magad képviselnéd saját magad. Az ügyvéd figyelemmel arra, hogy nem részese az ügynek, objektív és jó döntéseket tud hozni, míg Te mint az ügy részese, érzelmi alapon kevésbé jó döntéseket hozol, viszont ez meghatározza a bírósági döntés utáni életedet.

2 Keresd fel a megfelelő szakterülettel foglalkozó ügyvédet. Az ügyvédek tipikusan az ügycsoportok bizonyos területén szakosodnak. (Például családjog, cégjog, ingatlanjog, kártérítés, szerződések joga, stb.) Meg kell határoznod, hogy milyen típusú ügyben kívánsz eljárni és ehhez kell megtaláld a megfelelő ügyvédet. Ha nem vagy biztos benne, hogy milyen típusú ügyed van, keress fel egy általános (például: polgári joggal foglalkozó) ügyvédet. Az általános ügyvédek is különböző típusú eseteket kezelnek, és adhatnak tanácsot, kezelhetik ügyedet, vagy ajánlhatnak másik ügyvédet.

3 Keress fel az ügyedhez tartozó szakterületen jártas ügyvédet. Az ügyvédeket számos módon megtalálhatod, többek között: ajánlás útján (ismerőstől, baráttól vagy családtagtól), online kereséssel, online közvetítők útján (például: ePiac.hu) vagy Google térkép segítségével.

4 Tekintsd át a részedre ajánlott vagy az általad talált ügyvédek honlapjait, vedd fel velük a kapcsolatot. Itt azt kell eldönteni, hogy melyik ügyvéddel fogsz tudni együtt dolgozni.

5 Egy ügyvédet bízz meg vagy ügyvédek csoportját bízd meg? Nos, ha az ügyed szakterületén jártas ügyvédet találsz, akkor egy ügyvéd tökéletesen megfelelő. A több ügyvédnek ugyanabban a perben való megbízása nem jelent semmilyen előnyt a számodra, csak sokszoros költséget. A perben ugyanis egy ügyvéd tehet nyilatkozatokat tehát, ha több ügyvédet bíznál meg, akkor ki kell jelölni, hogy ki legyen az az egy ügyvéd, aki a perben a nyilatkozatokat megteszi. Egyébként utalok arra, hogy a bírósági tárgyalótermek férőhelye alapján is többnyire egy ügyvédnek van hely.

6 Az Ügyvéd megbízása. Ha úgy döntesz, hogy ügyvédet veszel fel, akkor megbízási szerződést kell kötni, amely tartalmazza az üzleti kapcsolat díjait, költségeit és szolgáltatásait. Kérd meg az ügyvédet, hogy magyarázza el a megbízási szerződést és ellenőrizd az alábbiakat:

Szerepel-e benne, hogy milyen ügyvédi tevékenység ellátására kéred fel az ügyvédet?

A szerződésből –melyet Te és az ügyvéd is aláírt- kaptál-e egy eredeti példányt?

Megegyezik-e az előzetes megállapodás a szerződésben foglalttal arról, hogy milyen munkát végez az ügyvéd, és az mennyibe fog kerülni?

Szerepel-e benne az ügyedre vonatkozó jogszabályi tájékoztatás?

7 Ha saját magadat kívánod képviselni, akkor az új Perrendtartás szerint kell megnézd, hogy egyáltalán eljárhatsz-e saját magad vagy kötelező-e a jogi képviselet, van-e jogosultságod pert indítani, van-e még időd perelni, hol –melyik városban, melyik bíróság előtt- kell megindítani a pert, át kell tekinteni, hogy mi kell belekerüljön a keresetlevélbe –ugyanis ha hiányos vagy nem megfelelő, akkor a Bíróság visszautasítja azt- és milyen dokumentumokat vagy egyebeket kell hozzá csatolnod. A keresetlevél kapcsán az általad érvényesíteni kívánt jogra is ki kell térni, mert a Bíróság csak arról fog dönteni, semmi másról.

Gondold át, hogy az ügyedet magad kívánod-e ellátni, képviselni kívánod saját magad (?) vagy inkább rábízod mindezt egy ügyvédre, aki mögött van 5 év jogi egyetemi képzés, legalább 3 év alkalmazotti gyakorlat és sok év ügyvédi tapasztalat van!.

szülői felügyelet

A szülői felügyelet tartalma

A szülőt a szülői felügyeleti jog főszabályként a gyermek születésétől annak nagykorúvá válása napjáig illeti meg. (Kivéve: ha bíróság vagy a gyámhatóság korlátozta a szülői felügyeleti jogát). Mit is jelent a szülői felügyeleti jog? A jogszabályi rendelkezések alapján a szülői felügyelet tartalmát az alábbi csoportosítással lehet körülírni:

A szülői felügyelet tartalma

1. A gyermek nevének meghatározása (szülők valamelyikének családneve vagy a családneveik kombinációi, és a keresztnév-választása)
2. A gyermek gondozása és nevelése (oktatási- nevelési intézmények megválasztása, életpálya választás, vallási neveltetés választása vagy a vallásmentes nevelés választása, orvos-választás, gondozás úgymint ápolás, ellátás, törődés, odafigyelés, gondviselés, szeretet-adása és kifjezése, értő figyelem, kommunikácó)
3. A gyermek vagyonának kezelése (gyermek javára gyűjtés és a gyermek javára való felhasználása avagy nagykorúvá válásakor a gyermek részére átadása)
4. A gyermek törvényes képviselete (oktatási intézmények, orvosoknál, hatóságok, bíróságok előtt)
+ gyámnevezés (Pl.: vészhelyzet esetére)
+ állampolgárság választása (második)

A szülői felügyelet jogot minden esetben a gyermek érdekének megfelelően, a gyermekkel való megbeszélés mellett és a gyermek véleményének figyelembe vételével lehet gyakorolni. A gyermekkel való kommunikáció és megbeszélés körében lásd a Mit érdemes tudni a szülő és gyermek kapcsolatáról c. cikket.

Ingatlan vásárlásához fontos tudni

A 2014.03.15. napján hatályba lépett Polgári Törvénykönyv értelmében a társasházi közös tulajdonra vonatkozó, az egyes tulajdonostársakat megillető tulajdoni hányad és a lakásra, illetve a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó tulajdonjog egymástól függetlenül nem ruházható át és nem terhelhető meg. 

Lakás bérbeadásához hasznos tudnivalók

A bérleti szerződés írásban érvényes. Ha nyugodtan akarsz aludni egy jó szerződéssel a fiókodban, akkor kérd ügyvéd segítségét. [Hozzám is fordulhatsz, szívesen segítek.]

A bérleti szerződés megkötése előtt nézd meg ....

Mit érdemes tudni a szülő és gyermek kapcsolatáról

A szülő és gyermek kapcsolatát több szempontból lehet jellemezni, az alábbi ismertető a jogszabályok által előírt kötelességek és jogosultságok szemszögéből lett összeállítva.

Kiindulásként rögzíteném, hogy a hatályos Alaptörvény szerint [L) cikk (1)bek. ]
“A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony.”

Mit jelent a rokontartás és mit a szülőtartás?
Mi a 2016.07.01. napján hatályba lépett rendelkezés oka?

A szülőtartás mint jogintézmény egyáltalán nem új, hiszen a rokontartásról már több mint fél évszázada az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) rendelkezett. A Csjt. szabályozta, hogy ki kit köteles eltartani a jogszabályi feltételek teljesülése esetén. A Polgári Törvénykönyv a Családjogi Könyvében szintén szabályozza a rokontartást. E szerint rokonaival szemben az jogosult tartásra, aki magát önhibáján kívül nem képes eltartani, és akinek tartásra kötelezhető házastársa, volt házastársa vagy volt élettársa nincs.

Mit érdemes tudni
a szülők egymás közti kapcsolatáról?

A szülők egymás közti kapcsolatát az általános együttműködés és a szülőkként (házastársakként) való együttműködés kell jellemezze.

Az együttműködés csak akkor valósulhat meg ideálisan és optimálisan, ha mindkét fél őszinte és mindent megbeszélnek.
A kommunikáció jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. A hallgatás csak feszültségeket és kellemetlen napokat szül. Márpedig minden nap egyedi, egyiket sem hozhatod vissza és élheted meg újra. ...

Üzenetküldő űrlap

Köszönöm, üzenetét sikeresen elküldte! Hamarosan választ kap.